Επιλέξτε Νόμισμα:
 

Web Hosting BasicΧώρος δίσκου 500 MB
10 GB Bandwidth
Ftp Accounts
POP3/SMTP Mail
cPanel Control Panel
Daily backups Nαι
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup

€24.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Web Hosting EconomyΧώρος δίσκου 2000 MB
100 GB Bandwidth
Ftp Accounts
POP3/SMTP Mail
cPanel Control Panel
Daily backups Nαι
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup

€24.00EUR Εξαμηνιαία
€48.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Web Hosting DeluxeΧώρος δίσκου 8000 MB
500 GB Bandwidth
Ftp Accounts
POP3/SMTP Mail
cPanel Control Panel
Daily backups Nαι
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup

€24.00EUR Τριμηνιαία
€48.00EUR Εξαμηνιαία
€96.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Web Hosting AlphaHostΧώρος δίσκου Unlimited
Unlimited Bandwidth
Ftp Accounts
POP3/SMTP Mail
cPanel Control Panel
Daily backups Nαι
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup

€45.00EUR Τριμηνιαία
€90.00EUR Εξαμηνιαία
€180.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα