Επιλέξτε Νόμισμα:
 

Centova Cast 64 Kbp/s50 Ακροατές
Auto dj 1.GB Disk
100 GB Rate Εκπομπής
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup
Centova Control Panel

€5.00EUR Μηνιαία
€15.00EUR Τριμηνιαία
€30.00EUR Εξαμηνιαία
€60.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Centova Cast 96 Kbp/s300 Ακροατές
Auto dj 3 GB Disk
300 GB Rate Εκπομπής
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup
Centova Control Panel

€7.00EUR Μηνιαία
€21.00EUR Τριμηνιαία
€42.00EUR Εξαμηνιαία
€84.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Centova Cast 128 Kbp/s400 Ακροατές
Auto dj 4 GB Disk
400 GB Rate Εκπομπής
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup
Centova Control Panel

€10.00EUR Μηνιαία
€30.00EUR Τριμηνιαία
€60.00EUR Εξαμηνιαία
€120.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Centova Cast 192 Kbp/s500 Ακροατές
Auto dj 5 GB Disk
500 GB Rate Εκπομπής
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup
Centova Control Panel

€15.00EUR Μηνιαία
€45.00EUR Τριμηνιαία
€90.00EUR Εξαμηνιαία
€180.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Centova Cast 256 Kbp/s600 Ακροατές
Auto dj 6 GB Disk
600 GB Rate Εκπομπής
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup
Centova Control Panel

€20.00EUR Μηνιαία
€60.00EUR Τριμηνιαία
€120.00EUR Εξαμηνιαία
€240.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα

Centova Cast 320 Kbp/s900 Ακροατές
Auto dj 10 GB Disk
900 GB Rate Εκπομπής
24/7 Support
99.9% uptime
Free Setup
Centova Control Panel

€25.00EUR Μηνιαία
€75.00EUR Τριμηνιαία
€150.00EUR Εξαμηνιαία
€300.00EUR Ετησίως

Παραγγελία Τώρα